IMATGE D’EMPRESA


Ajudem a crear i desenvolupar la marca d’empresa per a organitzar i projectar els suports gràfics que és necessita per a donar a conèixer el producte. Ajudem a crear experiències de marca que emocionin. Es per aquest motiu que les emocions i les persones són el principal actiu del procés creatiu de la imatge i de la marca.

IMATGE D’EMPRESA

  • LOGOTIP/MARCA
  • PAPERERIA
  • PACKAGING
  • MANUAL D’EMPRESA